1.bombel
2.hechter
2 konty przesmyk, szybka inwazja 2 axami i po zawodach.