Zapisy do rezerwy
Reply to topic

: Zapisy do rezerwy
W tej chwili mamy obawy ?e mo?e zosta? nacja bez opieki. S? zagro?one 3 nacje: didi, D@mian i Siewi. Dlatego robi? ten w?tek aby wszyscy ch?tni na rezerw? mogli si? tu wpisywa?. Wpisuj? tu sc0rp'a kt?ry zapisa? si? na rezerw? jeszcze podczas normalnych zapis?w.

Rezerwowi
1. sc0rp
2. GreenT
3. mwookash
4. zderki
5. szcz

P.S. Ponti - to nie jest miejsce na pisanie "a nie m?wi?em?" :rotfl:

www.leszekbiega.pl - blog biegowy
:
Cie?ko bedzie zorganizowa? jakie? zast?pstwa. To jednak elitarna gierka.
Proponuj? zatem, by nacje AI jesli takowe b?d? przejmowali ci gracze, kt?rzy pierwsi w kolejno?ci b?d? odpadali z dyplo 3. Ograniczymy do minimum prowadzenie nacji przez AI.

:
Po d?ugim namy?le (czy dam rad?, czy dam rad?? ;) ) zg?aszam si? na ?awk? rezerwowych.
Innymi s?owy - cywilizacj? ch?tnie przejm?, mo?e by? u?ywana :hyhy:

:
GreenT dasz rad?, nawet uzywan? jest ca?kiem fajnie pogra? ;) , na razie chyba wszyscy wystartowali, ale znaj?c historie dyplo....nie chc? kraka?. Mi?o, ?e sie zapisale?, w ka?dym b?d? razie :)

Last edited by Bobek1971 on 2008-02-18, 09:06; edited 1 time in total
:
Jeste? zapisany! Na razie wbrew z?ym prorokom idzie znakomicie - wszyscy graj? i ?adna nacja nie jest opuszczona :przestraszony:

www.leszekbiega.pl - blog biegowy
: To ja si? wst?pnie zg?aszam na list?
gdyby po przysz?ym czwartku zwolni?o si? miejsce na jakim? tronie to ch?tnie spr?buj? opanowa? zasady hamachi i przej?? stery dowolnej cywilizacji.
Pozdrawiam wszystkie (Jeszcze) Niezjednoczone Narody P?czka ;)

:
jesli mozna sie dopisac to prosze o wpisanie takze mnie do rezerwy

:
w wojsku nie jestem ale i tak chce do rezerwy ;)

_(qp)_
www.artefakty.org

random Random RANDOM :samobojca:
:
Pewnie ?e mo?na si? dopisa? i ju? was dopisa?em :)
Poza tym b?d?cie czujni - nied?ugo mo?e si? zacz?? kolejna zabawa tego typu, ale na razie cicho sza :oczami:

www.leszekbiega.pl - blog biegowy
:
Je?eli kto? z rezerwowych ma ch?? pozast?powa? Wnuczusia przez okres jednego miesi?ca (dop?ki nie naprawi kompa) to prosz? o kontakt przez PW.

www.leszekbiega.pl - blog biegowy
: Zast?pca Wnuczusa
-przej??em pa?stwo :przestraszony: Wnuczusa i jutro robi? turk?, ja wr?ci w?a?ciciel oddam to co zostanie albo i wi?cej :)

:
Jest do wzi?cia pa?stwo Rzymskie po Q. Ch?tni zg?asza? sie do mnie przez pm.

:
Rzym zostaje oddany pod w?adanie Trevissa Sprawiedliwego.

:
To co Treviss - pok?j, nie ;) ?

www.leszekbiega.pl - blog biegowy
:
a powiedzcie mi czy ci gracze kt?rzy porzucili nacje to dawali w og?le znac ?e tak postapi???

:cola:
Reply to topic
Jump to:  

Czas generowania strony : 0.36 s.

Powered by phpBB © phpBB Group
Design by Vagito.Net | Lo-Fi Mod.