www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Nikt nie będzie umierał za "Gdańsk"
Author Message
Kalpurnia


Joined: 25 Mar 2016
Posts: 8
Otrzymał 2 piw(a)
Reprimends:
 1/3/6
Posted: 2016-11-27, 20:01   Nikt nie będzie umierał za "Gdańsk"

Studiując na Uniwersytecie Warszawskim przyswoiłem sobie bardzo ważne zrozumienie tego, że Polak (w każdym razie - dobrze wykształcony) zawsze deklaruje patriotyzm w stosunku do swojego kraju. Jednocześnie ten, czasami zewnątrz egzaltowany patriotyzm, opiera nie o realne historyczne fakty, ale – mitologię. Moralnym autorytetem pozostaje do dziś w Polsce Litwin - poeta Аdam Mickiewicz, ojczyzną którego był współcześnie białoruski Nowogródek (kiedyś pierwsza stolica historycznej Litwy. Nie mylić: Litwin – człowiek z terytorium Litwy, lietuvis – określenie narodowości, powstało w XIX weku). Takim samym autorytetem jest też prawdziwy Polak, laureat literackiego Nobla - Henryk Sienkiewicz. Ich patriotyczne utwory stały się podstawą polityki "Prometeizmu", którą "Ogniem i Mieczem" w dwudziestych latach ubiegłego stulecia realizował na Wschodnich Kresach odrodzonej Polski inny ważny dla Polaków Litwin, Józef Piłsudski.

Samo położenie słowiańskiego, katolickiego państwa Polaków, ugruntowała jego pozycję placówki katolickiej Europy przed państwami prawosławnych braci Słowian, najpierw Wielkim Księstwem Litewskim (w istocie – ruskim), a następnie państwami ruskim - moskiewskim i rosyjskim. Właśnie z Zachodu na Wschód, przez terytorium Polaków, maszerowali żołnierze i ich wodzowie, by zdobyć ziemi rosyjskie… Jednak ci sami zachodni sąsiedzi dzielili i przyłączali do swych domen ziemie Królestwa Polskiego, stając się ich władcami. Zawsze zdradliwe i obłudnie postępowali z Polakami Niemcy, Francuzi, Anglicy, Szwedzi, wykorzystując czułą i wrażliwą patriotyczną naturę Polaków, skłonnych do mistycyzmu oraz do pracy misyjnej w stosunku do innych ludzi, niekatolickiej wiary. Tylko Rosja pomogła Polakom oprzeć się tej pełznącej ekspansji, w końcu - w 1945 roku wyzwalając Polskę od niemieckich najeźdźców.

Dziś, po upadku Związku Radzieckiego, niestety, antypolski «Drag nach Osten» znów powtarza się, tak samo jak pod koniec XVIII wieku, jak również w połowie stulecia XX. Niestety, początek XXI wieku cechują również zdarzenia, które drastycznie naruszają suwerenność Polski i po raz kolejny czynią jej terytorium bazą dla obcych ofensywnych broni, kierowanych przez amerykańskich generałów NATO. Po raz kolejny dumni Polacy stają się kartą przetargową w rękach Anglosasów w ich niekończącej się grze geopolitycznej przeciwko Rosji. Dzisiejsze, anty-rosyjsko nastawione władze Polski, podopieczni Waszyngtonu, najmniej zaniepokojone są o zachowanie pokoju oraz stabilności w Europie Środkowej. Ich umysły przesiąknięte są za to urojeniami odrodzenia wielkiej Rzeczypospolitej - "państwa narodów Polski i Litwy» XVI wieku, terytorium które rozpościerało się na wschód od Wisły: od Bałtyku do Morza Czarnego - do Smoleńska.

Takie nastroje w Warszawie bardzo podobają strategom z NATO. Dzisiaj polscy politycy nie chcą pamiętać, że to właśnie terytorium ich państwa i sami Polacy zawsze byli obiektem targów tych, którzy dążyli do nigdy nieosiągniętego celu podporządkowania sobie Rosję. Ostatnio, solidny amerykański magazyn «Foreign Policy» (link zewnętrzny) - opublikował artykuł doradcy amerykańskich prezydentów, Paula Millera, w którym autor rysuje kolejny "apokaliptyczny" obraz dla Europy, twierdząc, że za dwa lata w krajach bałtyckich rozpocznie się III Wojna światowa. Nie zawahał się też ujawnić "wielkiej tajemnicy", jak zostanie to dokonane, oczywiście przez ... Rosję. Oto ten "tajny" scenariusz:

"Mówiący po rosyjsku mieszkańcy Łotwy i Estonii zaczną się buntować, twierdząc, że bronią swoich praw, skarżyć się na prześladowania i prosić o międzynarodową ochronę... Pojawi się podejrzanie dobrze uzbrojony i wyszkolony "Ludowy Front Wyzwolenia Rosyjskiej Pribałtiki"; w wyniku kilku morderstw wysokiej rangi urzędników oraz wybuchów - państwa bałtyckie znajdą się na krawędzi wojny domowej ... Rosja będzie blokować rezolucję ONZ w tej sprawie oraz zaoferuje swoje usługi jako jedynego rozjemcy ... na spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej Polska będzie nalegać na wykonaniu piątego artykułu Paktu (udzielenie pomocy wojskowej NATO państwom członkowskim w wypadku agresji) ... Jeśli NATO zacznie wypełniać swoje obowiązki zgodnie z artykułem piątym, będzie to równoznaczne wypowiedzeniu wojny".

Oto takie mity tworzą głowy pseudonaukowców - "doradców" z Waszyngtonu, którzy nie znają podstawowych faktów historycznych - Rosja nigdy nie rozpoczęła żadnej Wojny światowej, wszystkie one były dziełem anglosaskich polityków, które wykorzystywali dla własnych zysków polityków z Kontynentu nadmiernie troszczących się o honor i uznanie swojej ważności. Jednak już dzisiaj widzimy jak nie znajdując wśród rosyjskich patriotów w państwach Nadbałtyckich ludzi bez skrupułów (którzy potrafiliby myśleć jak zdrajcy Kurbski czy Własow), gotowych za pieniędzy służyć każdemu nienawidzącemu Rosję - służby specjalne NATO w krajach bałtyckich rozpoczęły selekcję wśród miejscowej młodzieży rosyjskiej, szukając odpowiednich figur dla uformowania tutaj "właściwych rosyjskich środowisk".

Dalej, sprawą techniczną będzie wykonanie rozkazu, który w odpowiednim Waszyngtonowi czasie wydadzą wujkowi z NATO. Niebezpieczna to gra - ponieważ konwencjonalnej wojny światowej nigdy już nie będzie, za to może się zdarzyć Apokalipsa, po której nie będzie już komu rozwiązać problemów politycznych, ponieważ nie będzie komu decydować wśród księżycowego krajobrazu z pyłem radioaktywnym byłego Waszyngtonu, Nowego Jorku, Londynu, Paryża, Warszawy ... Dobrze byłoby, gdyby zrozumieli to także waszyngtońscy konsultanci.

Obecnie stawiają jednak oni wszystko na możliwość rozpoczęcia w krajach bałtyckich "lokalnej wojny z Rosją", w której to Polska i jej siły zbrojne będą odgrywać kluczową rolę "obrońców interesów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych". W rzeczywistości możemy konstatować następny obrót koła historii - powrót do sytuacji w Europie w okresie lat międzywojennym 1918-1939, kiedy to Polska była gorącym zwolennikiem utworzenia z nowopowstałych po I Wojnie światowej narodowych państw nadbałtyckich antyradzieckiego sojuszu. Z tego przedsięwzięcia nic nie wyszło, ponieważ polityczna masoneria Europy Zachodniej pielęgnowała dla pochodu na Wschód inną ambitną figurę – A. Hitlera, wojska którego we wrześniu 1939 roku przez dwa tygodnie bezproblemowo pożarły Polskę i jej wojska, mimo traktatowych zapewnień Anglii i Francji o pomocy wojskowej dla Polski "w przypadku agresji".

Krążące nad Europą widmo «Wojny lokalnej» – upragnionej przez dzisiejszą śmietanką polityczną Zachodu, obracającą "workami pieniędzy" ze Stanów Zjednoczonych - już dziś jest środkiem do ściągania pieniędzy z deficytowych budżetów w krajach bałtyckich, oraz metodą nacisku politycznego na Rosję. I tak jak poprzednio, bardzo ryzykowną i niebezpieczną rolę głównego przedstawiciela interesów Waszyngtonu we wschodniej części Europy Zachodniej przejęła na siebie Polska. W głupich i nieuzasadnionych manewrach z machaniem „straszakiem rosyjskiego zagrożenia” - Polsce entuzjastycznie pomagają pro-amerykańskie elity polityczne Litwy, Łotwy i Estonii. U nich psychoza rusofobii znalazła się już w czerwonej strefie. Udziały członków kierownictw tych krajów w amerykańskich koncernach wojskowych - prowadzą do wzrostu wydatków wojskowych i, w konsekwencji - do zmniejszenia wydatków na projekty społeczne w Polsce i w innych państwach regionu.

Obecnie, według statystycznych danych, około połowy ludności Litwy żyje poniżej progu ubóstwa, czyli ich miesięczny dochód nie sięga minimum egzystencji, wynoszącego 550 euro. W Polsce ubóstwo sięga 25 procent (ludzi żyją poniżej przyjętego minimalnego kosztu utrzymania wynoszącego 1850 złotych - 425 euro). Jednocześnie, wymagania NATO wobec krajów bałtyckich by zwiększyły wydatki na uzbrojenie wojska - stają się coraz bardziej natarczywe. Chodzi o osiągnięcie 2 procent rocznych budżetów państwowych, aby kraje Bałtyckie mogli powstrzymywać "groźby Rosji", zakupując stary wojskowy sprzęt z magazynów NATO.

To jest śmieszne!

Roczne budżety tych państw uzupełniają datacje Unii Europejskiej, tym niemniej faktycznie rosną ich wydatki na sprawy wojskowe, na przykład, na Litwie o 149 milionów euro: z 644 mln euro w tym roku do 793 milionów euro - w następnym. Jednocześnie obniżane są wydatki na rozwój gospodarki: z 2,382 - do 2.312 mld euro, jak również w sferach wrażliwych dla obywateli, jak mieszkalnictwo i usługi komunalne i państwowe. Oznacza to, że zaspakajanie swych podstawowych potrzeb mieszkaniowych oraz administracyjnych będzie dodatkowym bezpośrednim obciążeniem kieszeni obywateli litewskich. Całkowity deficyt budżetu Litwy na rok 2017 jest zaplanowany w 883 mln euro – przy wielkości zaledwie 8,5 mld euro (przy tym budżet jest w 25 procentach dotowany przez Unię Europejską).

Analogiczna sytuacja występuje w Polsce, pomimo budżetu 9 razy większego od litewskiego. Antyrosyjska histeria w polskich i litewskich mediach, zapoczątkowana i często opłacana w dolarach USA, spowodowała duże straty w rozwoju wzajemnie korzystnych stosunków z Rosją, zwłaszcza w sferze handlowej i gospodarczej. Mówiąc najprościej, przywódcy Polski oraz krajów bałtyckich mordują te własne przedsiębiorstwa, które z powodzeniem handlowały ze wschodnim sąsiadem. Sankcje polityczne wobec Rosji doprowadziły do ​​upadku przemysłu mlecznego, mięsnego i innych.

Zmniejszone inwestycje w rozwój gospodarczy kraju, przede wszystkim w produkcję wytworów przemysłowych i rolnictwa, dokonują się w momencie, kiedy to mieszkańcy państw bałtyckich w poszukiwaniu lepszego życia masowo opuszczają swoje kraje, wyjeżdżając na wschód i zachód. A wszystko to ma w tle wzrost ilości sił zbrojnych NATO w regionie, oraz ogólne - sił amerykańskich w Europie.

Oprócz ogromnych kosztów finansowych związanych z faktem utrzymywania obcych wojsk na terytorium Polski i państw bałtyckich - istnieją również koszty moralne. Amerykańscy żołnierze zachowuje się prowokacyjnie wobec miejscowych obywateli, regularnie prowokują pijackie bójki w barach, przejazdy ich wozów bojowych po drogach często powodują wypadki, w których giną cywile. Co więcej, nie przestrzegając miejscowych ustaw, przepisów i wymogów administracyjnych, unikają odpowiedzialności przed miejscową Temidą (odsyłają ich z powrotem do domu w Stanach Zjednoczonych,lub do europejskiego kraju, z którego przybyli). Dowództwo NATO zawsze pozwala im wychodzić "suchymi z wody". Więcej, generałowie NATO odwiedzając bazy NATO znajdujące się na terytorium Polski i państw bałtyckich, nie koordynują swych wizyt z lokalnymi ministerstwami obrony, zachowując się po prostu jak u siebie...

W przypadku, kiedy służby specjalne NATO sprowokują konflikt zbrojny z Rosją w którymś z krajów bałtyckich i, powiedzmy, Powietrzno-Kosmiczne Siły Rosji będą zmuszone uderzyć w odwecie na obiekty infrastruktury NATO, położone w gęsto zaludnionych obszarach w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Estonii - nie uda się uniknąć wielkich strat ludności cywilnej. Taki rozwój sytuacji może zaś doprowadzić do eskalacji działań wojennych …

Terytoria Polski oraz jej bałtyckich sąsiadów - członków NATO są podstawiane jako terytoria kontruderzenia, które w żaden sposób nie będą obronione przez brytyjskich i amerykańskich żołnierzy, czy przez Niemców i Francuzów… ponieważ nigdy w historii nie przelewali oni własnej krwi w interesie obcokrajowców. Zawsze wykorzystywali wojny tylko w celu zaspokojenia własnych interesów materialnych. Niestety, absolutny egoistyczny cynizm i obłuda, oszustwo i zdrada zachodnich polityków zostały udowodnione całym przebiegiem światowej historii. Dzisiaj przywódcy USA i NATO manipulują w Polsce i krajach bałtyckich skorumpowanymi analfabetami politycznymi, którzy jak widać, nie znają historii własnych krajów. A to bardzo niebezpieczna dla wszystkich gra polityczna!

Walery Iwanow
O autorze. Walery Wasiljewicz Iwanow - urodził się w 1947 r. w Kownie na Litwie. Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz studium doktoranckie przy Instytucie Historycznym Litewskiej Akademii Nauk. Pracował w MSZ Litwy, na placówce w Warszawie. Jest autorem książek oraz wielu publikacji, poświęconych badaniem stosunku państw Europy Środkowej w pierwszej połowie XX wieku. Przewodniczący Związku Rosyjskich Literatów i Malarzy «RAROG»

Oczywiście autor jest ruskim agentem,no bo kim innym mógł by być.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Whiteye xfire: zakosiliminicka
Age: 40
Joined: 05 Jul 2011
Posts: 2838
Piwa: 61/7
Location: Poznań
starszy plutonowy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Pluszowy miś - rozegrał mniej niż 10 gier  I miejsce w Dyplo - Dyplo XIII  I miejsce w Dyplo - DyploMiś3  II miejsce w Dyplo - Dyplo 10  III miejsce w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo8 
Posted: 2016-11-27, 20:27   

Przeskrolowalem, przeczytałem ostatnie zdanie i do niego mogę się odnieść. Ruski troll rozliczany byłby ze swojej skuteczności a Twoja jest kiepska. Zakładam że jesteś smutnym człowiekiem, który nie ma co robić więc trolluje żeby jakoś umilić sobie życie.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 5 times
Age: 97
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7431
Piwa: 185/68
Location: Stolyca
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2016-11-27, 21:12   

Whiteye wrote:
Przeskrolowalem, przeczytałem ostatnie zdanie i do niego mogę się odnieść. Ruski troll rozliczany byłby ze swojej skuteczności a Twoja jest kiepska. Zakładam że jesteś smutnym człowiekiem, który nie ma co robić więc trolluje żeby jakoś umilić sobie życie.


:rotfl2:
Ależ się chłopaki starają a tu d-pa blada, pogadanki nie działają, ruskich nikt nie lubi a najbardziej ruskich nie lubią ruscy. Wszak wymordowali ich/się na przestrzeni ostatnich kilku wieków najwięcej. Taki to kancerogenny naród.
ps. osobiście, podobnie jak Plewan, mam kilku bardzo serdecznych znajomych Rosjan co nie stoi w sprzeczności z powyższym
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Kalpurnia


Joined: 25 Mar 2016
Posts: 8
Otrzymał 2 piw(a)
Reprimends:
 1/3/6
Posted: 2016-11-28, 13:08   

Moja znajoma po przeczytaniu różnych pańskich pseudointelektualnych wypocin wypocin nie może się zdecydować czy ma do czynienia z idiotą czy kretynem. Ponieważ jest lekarzem psychiatrą ma bez wątpienia prawo stawiać tego typu tezy. Zresztą zaznacza,że nie jest to obraza, a uczciwa ocena medyczna.

Zaznaczę,że ten artykuł jest rzeczywiście propagandowy,ale niestety i prawdziwy. Oto kilka komentarzy pod nim ludzi będących po różnych stronach w tej wojnie. Bo szanowni Państwo jest to wojna,która w każdej chwili może stać się gorąca.


Zastanawiające jest, że wszystkich zatkało po jednym

rzeczowym, konkretnym artykule i nikt nie jest w stanie podjąć z tym polemiki.


Ale zastanowienia się i otrzeźwienia wymaga fakt, że tak łatwo jest napisać propagandowy prorosyjski, ergo niekoniecznie propolski tekst, a jednak bardzo przekonywujący, bo zawierający właściwie niemal wyłącznie prawdę.nie, bo mi się nie chce, tak jak i czytać tego tekstu. Krótko mówiąc wielkoruska propagand
a

To nie może Pan wypunktować tego tak, żebym i ja

mogła to zrozumieć? Boi się Pan czytać tej propagandy?

A ja uważam, że to wszystko jest prawda "która w oczy kole".


Generalnie mamy w tym artykule do czynienia z propagandą prorosyjską. Co w gruncie rzeczy nie jest aż takie złe, skoro mainstream wali nas jak obuchem rusofobią


Artykuł jest poważny i interesujący, jak widać przerasta to forum ,czego dowodem są komentarze jego dyżurnego błazna,którego tak naprawdę nie stać na nic więcej niż ciągłe powtarzanie swoich sloganów.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
itkovian 


Helped: 3 times
Joined: 20 May 2011
Posts: 1731
Piwa: 23/23
starszy chorąży sztabowy  Obibok – nie grał od 90 dni  III miejsce w Dyplo - Dyplo Miś 2  Przeżycie w Dyplo - Dyplo8  Przeżycie w Dyplo - DyploMiś3 
Posted: 2016-11-28, 14:08   

Kalpurnia a nie brałeś pod uwagę tego że tekst jest szyty tak grubymi nićmi że nikt nie odpisywał bo po prostu szkoda prostować takie brednie.

P.s Rosyjska propagand szcyci się tym że zawsze weźmie szczyptę prawdy np rozróbę marines i miesza się z resztą żeby uwiarygodnić tekst wpisując to w niego jako normę a nie incydent.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Kalpurnia


Joined: 25 Mar 2016
Posts: 8
Otrzymał 2 piw(a)
Reprimends:
 1/3/6
Posted: 2016-11-28, 18:11   

Mnie już to pitolenie w kółko tego samego nudzi.

W punktach poproszę co złego zrobiła nam Rosja w ciągu ostatnich 300 lat. Poproszę 10 punktów. Przypomnę nieśmiało,że Prusy prowadziły wojny i z Austrią i z Danią i Francją, ale robią teraz interesy i nikomu to nie przeszkadza. Więc mam prośbę,zamiast siać ten antyrosyjski bełkot,który niczemu nie służy poproszę 10 małych punkcików jako wyjście do jakiejś dyskusji.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Whiteye xfire: zakosiliminicka
Age: 40
Joined: 05 Jul 2011
Posts: 2838
Piwa: 61/7
Location: Poznań
starszy plutonowy  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  Pluszowy miś - rozegrał mniej niż 10 gier  I miejsce w Dyplo - Dyplo XIII  I miejsce w Dyplo - DyploMiś3  II miejsce w Dyplo - Dyplo 10  III miejsce w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo8 
Posted: 2016-11-28, 18:29   

Proszę bardzo. 10 małych punkcików.

Spoiler:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Last edited by Whiteye on 2016-11-28, 18:29; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Lary33 xfire: lary33
Helped: 6 times
Age: 41
Joined: 13 Jan 2006
Posts: 8637
Piwa: 34/23
Location: Lublin
generał dywizji  Brązowy zlotowicz - 2 zloty  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo6  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo5 
Posted: 2016-11-28, 19:33   

Kalpurnia wrote:
Mnie już to pitolenie w kółko tego samego nudzi.

W punktach poproszę co złego zrobiła nam Rosja w ciągu ostatnich 300 lat. Poproszę 10 punktów. Przypomnę nieśmiało,że Prusy prowadziły wojny i z Austrią i z Danią i Francją, ale robią teraz interesy i nikomu to nie przeszkadza. Więc mam prośbę,zamiast siać ten antyrosyjski bełkot,który niczemu nie służy poproszę 10 małych punkcików jako wyjście do jakiejś dyskusji.


Pytasz poważnie?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rudi2


xfire: rudi22222
Helped: 5 times
Age: 97
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 7431
Piwa: 185/68
Location: Stolyca
generał dywizji  Srebrny zlotowicz - 3 zloty  Brązowy sponsor KAC  Brązowy civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  Obibok – nie grał od 90 dni  I miejsce w Dyplo - Dyplo5  II miejsce w Dyplo - Dyplo4,5  III miejsce w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  I miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  II miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Wygrany jeden GOTM - 12 wygranych 
Posted: 2016-11-28, 20:54   

Nasze posty ten ćwok zaczyna już cytować w komentarzach do tego mocno wydumanego artykułu :rotfl:

Szkoda że troll nie chwyta drwiny.

"W tym przypadku i okolicznościach jak najbardziej zaaa, ruski trolu :P
ps. kiedy wy ruskie głąby zrozumiecie że nad Wisłą żyje naród równie durny i pójdzie w zatracenie ale swego nie odda"

http://www.prawica.net/5825
_________________
Sytuacja jest świetna ale nie beznadziejna (S. Michalkiewicz)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Kalpurnia


Joined: 25 Mar 2016
Posts: 8
Otrzymał 2 piw(a)
Reprimends:
 1/3/6
Posted: 2016-11-29, 06:38   

Lary33 wrote:
Kalpurnia wrote:
Mnie już to pitolenie w kółko tego samego nudzi.

W punktach poproszę co złego zrobiła nam Rosja w ciągu ostatnich 300 lat. Poproszę 10 punktów. Przypomnę nieśmiało,że Prusy prowadziły wojny i z Austrią i z Danią i Francją, ale robią teraz interesy i nikomu to nie przeszkadza. Więc mam prośbę,zamiast siać ten antyrosyjski bełkot,który niczemu nie służy poproszę 10 małych punkcików jako wyjście do jakiejś dyskusji.


Pytasz poważnie?


Tak, pytam poważnie.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
Reply to topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Sala Chwały - kiedy będzie zrobiona
Bobek1971 Regulaminy, ogłoszenia, pytania 9 2009-02-03, 22:25
ponti
No new posts Pacz idzie, idzie już niebawem będzie....
PeterDIK Gadanie o Civ(4)kowym Graniu 6 2005-11-25, 17:47
PeterDIK

Czas generowania strony : 0.36 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group