Pakt o Nieagresji (Pakt do tury:50 )
Nazwa paktu: Pakt o nieagresji
Sygnatariusze paktu:
Imperium Majów (delpietro)
Imperium Austrii (itkovian)

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA PAKTU:
Uzgadniamy razem, że nie będziemy walczyć ze sobą, oraz powodować napięć przygranicznych do 50 tury z możliwością przedłużenia oraz rozszerzenia paktu.