Kartagina - Majowie, pakt o nieagresji do tury 150.
Reply to topic

: Kartagina - Majowie, pakt o nieagresji do tury 150.
1. Pakt obowiązuje od chwili podpisania do tury 150 włącznie.
2. Strony zobowiązują się:
- nie wypowiadać sobie wzajemnie wojny,
- zabrania się przeprowadzania wzajemnie na sobie misji szpiegowskich, a także gromadzenia dużych ilości SP, które mogły by sugerować, że taki plan istnieje (duże ilości SP, tj. powyżej 350),
- nie przepuszczać obcych wojsk przez swoje terytorium bez zgody drugiej strony (o ile ruch obcych wojsk odbywa się w kierunku wspólnej granicy),
3. Złamanie powyższych ustaleń może skutkować zerwaniem paktu bez okresu wypowiedzenia, będzie to wcześniej jednak poprzedzone próba dialogu i wyjaśnienia spornej kwestii publicznie w tym temacie.
3. Pakt może zostać w trakcie jego trwania przedłużony za obopólną zgoda obydwu stron.
4. Każda ze stron ma prawo do zerwania Paktu bez podania przyczyn z 10-cio turowym okresem wypowiedzenia. W czasie okresu wypowiedzenia zapisy Paktu w pełni obowiązują. Wypowiedzenie Paktu odbyć musi się pisemnie w niniejszym temacie.

Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Podpisano,
Cyrus Kartagiński

Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Podpisano
Kubilaj Majowski

Reply to topic
Jump to:  

Czas generowania strony : 0.21 s.

Powered by phpBB © phpBB Group
Design by Vagito.Net | Lo-Fi Mod.