Government
1. Despotism – doktryna poczatkowa, upkeep low
2. Monarchy – wymaga monarchie, upkeep medium, +1 zadowolenia z każdej jednostki wojskowej, +25% kosztów wynikającej z liczby miast
3. Federalizm – wymaga edukacja, upkeep low, -50% kosztów wynikających z odległości od stolicy, +1 zadowolenia z courthouse
4. Representation – wymaga constitution, upkeep medium, +3 kolby z każdego specjalisty, +3 zadowolenia w 4 największych miastach, +25% war warrieness
5. Police state – wymaga fasism, upkeep high, +25% produkcji jednostek wojskowych, -50% niezadowolenia z powodu wojny, umożliwia budowe motorised infantry oraz Home Guards
6. Universal Suffrage – wymaga democracy, upkeep low, można wydawać złoto do przyśpieszania produkcji, +1 mlotek dla suburb *

*w związku z osłabieniem tej doktryny Kreml daje -50% kosztow przyspieszania za zloto, Suburb to jest ulepszony Town dajace 1 mlotek (tak jak pisalem, wg mnie chatki dajace mlotki to dopiero pod koniec gry… może to zmotywuje ludzi do budowania wiecej młynów, wiatrakow itp.)

Law:
1. Barbarism – doktryna początowa, upkeep low
2. Severe laws - - wymagane priesthood, upkeep high, +2 doświadczenia dla jednostek wojskowych, workerzy buduja usprawnienia 25% dłużej
3. Vassalage – wymagany feudalizm, upkeep najniższy, umożliwia budowę jednostek zaciężnych (riders, mercenaries oraz bombard), +1 zlota dla wiatraku i młyna
4. Beurocracy – wymaga civil sernice, upkeep high, +50% młotków i złota, +25% wolniejszy wzrost cottage, hamlet, village oraz town
5. Nationhood – wymaga nationalism, upkeep low, medium, możliwość draftowania 3 jednostek, +25% szpiegostwa, +2 zadowolenia z barakow, możliwość budowy Home Guards
6. Free Speach – wymaga liberalism, upkeep medium, +2 z towna, +2 z suburb, +100% kultury

Labor:
1. Tribalism – doktryna poczatkowa, upkeep medium
2. Slavery – wymagane bronze working, upkeep medium, można poświecać populacje do dokończenia produkcji, -10% nauki
3. Serfdom – wymagany feudalizm, upkeep low, workerzy buduja usprawnienia 50% szybciej, farma +1 moneta
4. Caste system – wymagany code of law, upkeep medium, nieograniczona liczba merchantow, scientistow i artistow + 1 mlotek z warsztatu
5. Emancipation – wymagana democracy, upkeep low, niezadowolenie dla nacji bez emancypacji, +100% warost chatek, hamletow, wiosek i townow
6. Industrialization – wymagane industrialization, upkeep high, +33% budowy budynkow, +3 chore mordki

Economy:
1. Decentralisation – doktryna początkowa, upkeep medium
2. Barter economy – wymagana mathematics, upkeep low, +1 szlak handlowy, +50% do budowy market i grocer (a jeśli się nie da to +10% zlota)
3. Merkantilism – wymagany banking, upkeep medium, 1 kupiec w każdym mieście, bez handlu z foreignerami, zagraniczne kompanie nie maja efektu
4. Free trade – wymagana ekonomia, upkeep low, +1 szlak handlowy, -25% do utrzymania korporacji
5. State property – wymagany communism, upkeep najwyższy, brak kosztow wynikających z odległości od stolicy, +1 zarcia z warsztatu i mlyna, +10% mlotko, korporacje nie działają
6. Environmentalism – wymaga medicine, upkeep high, +25% do utrzymania korporacji, +6 zdowia, +2 zdrowia z public transport, +2 zlota z wiatraku i parku narodowego

Religion:
1. Paganism - doktryna początowa, upkeep low
2. Organised religion – wymagany monoteizm, upkeep high, +25% do budowy budynkow, misjonarze budowani bez monastery, dotyczy miast z religia panstwowa
3. Teocracy – wymagana teologia, upkeep medium, +1 doświadczenia oraz -5% nauki z temple, monastery, cathedra i budynku świętego miasta, umożliwia budowe niektórych jednostek religijnych (krzyżowiec, husyta oraz dzialo boga), może rozprzestrzeniac się tylko religia panstwowa
4. Pacyfizm – wymagana philosophy, upkeep najniższy, +100% do narodzin wielkich ludzi, każda jednostka wojskowa kosztuje +1 monete
5. Fundamentalizm, - wymagany fundamentalizm, upkeep najniższy, -25% nauki -25% zlota, -25% do narodzin wielkich, umozliwia budowe niektórych jednostek religijnych (wojownik o wiare, mudżahedin, samobojca, terrorysta, piesc boga)
6. Free religion – wymagany liberalizm, brak państwowej religi, +1 zadowolenia z każdej Religi, +10% nauki, upkeep niski

Military:
1. Brutalism – doktryna początowa, upkeep low
2. Mass army – wymaga Iron Working: upkeep high, +25% do produkcji wojska, kilka darmowych jednostek (nie wiem ile),
3. Full scale war – wymaga Beurocracy: upkeep medium, +100% great general, baraki, stajnia, doki, lotnisko +1 zadowolenia, umożliwia draft piechoty i piechoty zmechanizowanej,
4. Military infrastructure – wymaga military science, upkeep high, +25% do budowy budynkow, +25% do szybkości prac workow,
5. Technological advantage – wymaga Assembly line: +20% nauki, upkeep najnizszy
6. Combined forces – wymaga Industrialization, upkeep medium, każda jednostka startuje z promocja commando oraz desant, -25% do produkcji jednostek