www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jesteś nowy? Kliknij tutaj!    Zgłoś grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgłoś grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Moved by: LDeska
2008-09-08, 11:25
PBEM - Full Random - Kalendarium
Author Message
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11657
Piwa: 88/310
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
  Posted: 2008-09-06, 12:50   PBEM - Full Random - Kalendarium

KALENDARIUM

Historia naszego świata zaczyna sie okolo 4000 BC.
Wedlug znanych nam obecnie źródeł historycznych istniejące lądy zamieszkiwalo pierwotnie 16 nacji.
Pierwsze odnalezione mapy mialy niewiele wspólnego z ówczesną sytuacją geopolityczną, mają charakter wybitnie twórczy niż odtwórczy i pozostają jedynie odzwierciedleniem widzenia świata przez pierwszych kupców i niewielkich odkrywców.W świecie tym wymieszały się niczym w tyglu - znajdując swoje miejsce do osiedlenia - ludy wywodzące się z dwóch korzeni gatunku ludzkiego.
Jedne z nich wywiodły swój korzeń z twórczej ewolucji, stały się nasieniem splodzonym w sposób klasyczny, okeślane mianem - rozumujących inaczej.
Przedstawicielami tego gatunku były nacje:
Celtów [brenus-damroka];
Japonii [tokugawa-richards];
Niemiec [fryderyk-domel];
Zulusów [shaka-ldeska];
Azteków [montezuma-pawełt];
Indian [bull-centurion];
Turcji [sulejman-didi]
Holandii [wilhelm-bobek];

Przeciwieństwem powyższych, były nacje zapędzane do kopulacji w imię i ku chwale Boga AI, zamieszkujące w skansenach technologicznego wyzysku, bardzo zdyscyplinowane i realizujące swoje zadania bezemocjonalnie.
Do tych istot immortalowo nieziemskich zaliczyć należy cywilizacje:
Inków [huyana-AI];
Portugalii [jan-AI];
Chin [qui-shi-huang-AI];
Rzymu [juliusz cezar-AI];
Rosji [katarzyna-AI];
Bizancjum [justynian-AI];
Mali [mansa-AI];
Korei [wang kong-AI];


Początkowy chaos twórczy związany z powstawaniem zalążków państwowych, spotęgował jednoczesnie pęd intelektualny w poszukiwaniu - celu istnienia, odkrywania tożsamości mającej stac się budulcem spajającym siłę i moc ducha w jedność, który mozna rozszerzać poza granice wlasnego państwa. Taki sposób myślenia o władzy, sprawil iż w bardzo szybkim czasie około 4000BC mamy do czynienia z wyksztalceniem się dwóch ośrodków religijnych:
4000BC- Buddyzmu w państwie Celtyckim[darmoka] oraz
4000BC - Hinduizmu w państwie Inkaskim[AI].

4000-3000BC - Okres pierwszego tysiąclecia upłynął pod znakiem pokoju światowego. Istniejące połacie wolnego terytorium, staly sie celem wielu władców, lecz jeszcze bez konsekwencji dla stabilizacji. Trwało wewnetrzne umacnianie struktur państw, natomiast polityka zewnetrzna nie była na liście priorytetów, jednak z czasem ewoluowała, ku coraz bardziej intesywnym i wielopoziomowym relacjom.

3840BC - Pierwszym wielkim osiągnięciem w świecie starożytnym było zbudowanie przez wladcę Azteków [pawełt] budowli określanej mianem cudu Stonehenge, mającego olbrzymie znaczenie w dobie walki o ziemie, poprzez swoje znaczenie kulturowe. Polityka ta zaowocowalo po upływie 1000 lat ekspansją kulturową i osiągnięciem dominacji na największym obszarze terytorium ówczesnego świata.

3680BC w Chinach[AI] zbudowany zostaje Wielki Mur. Do realizacji tego zadania i późniejszego obsadzenia muru broniącego przed barbarzyństwem z zewnątrz - potrzebna była armia, która pod koniec ery stała się największą Armią Swiata.

Na pierwsze wzmianki o napięciach między narodami natrafiamy dopiero w Wielkiej Kronice Damrokańskiej, w której to wyczytujemy o pretensjach do określonych terytoriów w pasie ziemii bezpańskiej między Turcją[didi] i Zulusami [ldeska] w okresie 3800-3500BC. Poczatkowa grożba wojny szybko ustepuje jednak przed nowym zagrożeniem dla obu cywlizacji ze strony sąsiadującego Rzymu[AI].

3440BC staje się przełomowym w tym regionie. Powstaje Pakt AntyCezarowy zawiązny przez Turcję [didi] i Zulusów [ldeska], mający na celu zneutralizowanie coraz silniejszego Rzymu [AI]. Intensywnie na polu dyplomatycznym dziala wladca turecki Sulejman [didi], który decyduje sie na zbliżenie z wladcą Niemiec [domelem]. Obopólne zaloty kończą się na "szczycie" w Berlinie określeniem tychże kontaktów - "intensywnie przyjacielskich"

Powstanie Paktu AntyCezarowego, ktorego prawdopodobnie cichym sojusznikiem są Niemcy - spotyka się z ostrą reakcją bardzo pobożnego propagatora wiary buddyjskiej w regionie - władcy Celtów [damroka]. Ten w ostrym tonie okresla nowopowstały twór -paktem barbarzyńców i otwarcie zapowiada wsparcie dla Rzymu [AI]. Ekspansja graniczącej z Celtami - Portugalii [AI] stała się motorem przyspieszającym zbrojenia w tym poboznym kraju, doprowadzając w szybkim tempie siły militarne do pozycji drugiej co do wilekości, po chińskiej armii.

3240BC - W państwie Celtyckim[damroka] powstaje cud Oracle, kórego zbudowanie, stało sie impulsem do odkryć naukowych na miarę przyszłej epoki. Nastepuje wzrost znaczenia wyksztalconych Proroków na władzę i ksztalcenie elit. Misyjny charakter buddyzmu coraz bardziej staje się wizytówką celtyckich wladców, upatrujących w rozprzestrzenieniu własnej religii - narzedzie skutecznej polityki zagranicznej. Przykladem niech będzie chęć przyjęcia buddyzmu przez azteckiego [pawełt] wladcę.

3200BC - nacją z największym potencjałem terytorialnym staje się państwo Azteków [pawełt], ktore od tego momentu coraz częsciej wkracza w konflikt terytorialny z Koreą [AI]. Państwo jest zbyt duże i boryka się z wewnętrzną spójnością, władca utrzymuje integralnośc wylacznie silną ręką i autorytetem przodków, którzy zbudowali Stonehenge.

3160BC - Na arenę historii wkraczają niemieccy [domel] budowniczowie, tworząc Wielką Latarnię, która widoczna na niespotykaną dotychczas skalę - ulatwiła morskim kupcom i rybakom eksplorację odległych zakątków morskiego świata, a nowo otwarte dzięki tej budowli szlaki handlowe przyczyniły się do wzrostu zamozności cywilizacjii Niemieckiej.

Początek nowej ery - 2960 BC - to sukces architektów Zuluskich [ldeska], którzy budując Piramidy, wyznaczyli nowy kierunek władzy. Nieoczekiwanie sposób zarządzania budową tego wielkiego projektu - stał sie impulsem do uksztaltowania się nowej doktryny wladzy w tym państwie. Odtąd oprócz króla, wladzę doradczą zaczeli dzierżyć Starsi Architekci - zwani reprezentantami wybieranymi w Radach Mniejszych Architektów. Zresztą wszyscy Zulusi to architekci nowej władzy. Stąd nazwa rządów, które wprowadzili - Reprezentacja.Albo jakoś tak.

W 2800 BC rozpoczyna się pierwsza wojna. Coraz bardziej agresywna postawa krzewiciela religii Brenusa Pobożnego. Celtycka amia [damroka] podstepnie wkracza do Portugalii[AI].

2600BC - Pakt Antycezarowy nabiera innego wymiaru - stając się Sojuszem dwóch narodów - Sojusz "Czarnego Kebaba". Odtąd Zulusi [ldeska] i Turcy[didi] mają ramię w ramię wspierać swoje poczynania w świecie.

2440 BC - Armia turecka [didi] wkracza na terytorium Rzymu[AI]. wojna trwa.

2320 BC - Celtia [damroka] i Portugalia [AI] podpisują tak zwany Traktat Lizbonski, na mocy którego zostaje zakończona wojna między oboma krajami. Portugalia stracila na rzecz Celtów dwa miasta - Porto i Lizbonę. [@ historia wojen]
Last edited by Bobek1971 on 2008-10-10, 09:39; edited 69 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11657
Piwa: 88/310
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-09-10, 16:49   

Wielkie Cuda Swiata
Swięte Miasta

Rozprzestrzenianie religii w świecie

Wielkie Cuda Swiata

3840 BC - Stonehenge [Aztekowie - pawelt]
3680 BC - Great Wall [Chiny - AI]
3240 BC - Oracle [Celtowie-damroka]
3160 BC - Great Lighthouse [Niemcy-domel]
2960 BC - Piramidy [Zulusi-ldeska]
2120 BC - Mahabodhi [Celtowie-damroka]
1800 BC - Temple of Arthemis [Inkowie-AI]
1800 BC - Kong Miao - [Holandia-bobek]
1760 BC - Hanging Gardens [ Turcja-didi]
1720 BC - Colossus [Niemcy-domel]


Religie i Święte Miasta

4000 BC - Buddyzm - Celtowie [damroka]- Vienne
4000 BC - Hinduizm - Inkowie [AI] - święte miasto nieznane
2960 BC - Judaizm - Bizancjum [AI] - Adrianpole
1960 BC - Konfucjanizm - Holandia [bobek] - Rotterdam


Rozprzestrzenianie sie religii w świecie:
w 2000 BC świat zamieszkiwało 16 nacji, na terenach kórych odkryto 4 religie - hinduizm, buddyzm judaizm i konfucjanizm.

Hinduizm [wyznawany był w - ? - miastach świata]
stał sie religią oficjalna w państwie:
- Inków [AI] [nie wiadomo ile miast mialo przejętą tą religię]
- Mali [AI][nie wiadomo ile miast]

Buddyzm [wyznawany był na całym świecie w - ? - miastach świata]
stał sie religią oficjalna w państwie:
- Celtów [damroka] [nie wiadomo ile miast mialo przejętą tą religię]
- Portugalczyków [AI] [nie wiadomo ile miast]

Judaizm - [wyznawany był na całym świecie w - ? - miastach świata] ????
stał sie religią oficjalna w państwie:
- Bizancjum [AI] [nie wiadomo ile miast mialo przejętą tą religię]
- Rosji [AI][nie wiadomo ile miast]
- Rzymu [AI][nie wiadomo ile miast]

Konfucjanizm - [wyznawany był na całym świecie w - 1 - mieście świata]
stał sie religią oficjalna w państwie:
- Holandii [AI] [wyznawany w 1 meście]
Last edited by Bobek1971 on 2008-11-02, 12:08; edited 52 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11657
Piwa: 88/310
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-09-22, 10:28   

Statystyki - top 5 cities, armia, produkcja, populacja, gnp, terytorium3000 BC

Największe Miasta Świata
[nazwa miasta_państwo_populacja_cuda]

1.Tenochtitlian [Aztekowie-pawełt] [4] [Stonehenge]
2. Pekin [Chiny] [5] [Great Wall]
3. Nieznane miasto [?] [5]
4. Ulundi [Zulusi-ldeska] [5]
5. Bibracte [Celtowie-damroka] [5] [Oracle]

Największe Armie Świata
1. Chiny - 103 000 tys
2. Celtowie [damroka] - 90 000 tyś
3. Nieznana Cywilizacja - ?
4. Nieznana Cywilizacja - ?

Produkcja
1. Nieznana Cywilizacja - 36
2. Indianie [centurion] - 35
3. Celtowie [damroka] - 33
3. Zulusi [ldeska] - 33

GNP
1. Holandia [bobek] - 65
2. Niemcy [domel] - 59
3. Turcja [didi] - 50
4. Nieznana Cywilizacja - ?

Populacja
1.Nieznana Cywilizacja - 250 000
2.Nieznana Cywilizacja - ?
3.Zulusi [ldeska] - 207 000
3.Holandia [bobek] 207 000

Państwa z największym terytorium
1. Aztekowie [pawełt] - 108 000 km2
2. Nieznana Cywilizacja - ?
3. Indianie [centurion] - 90 000 km2
4. Nieznana Cywilizacja - - ?

2000 BC

Największe Miasta Świata
[nazwa miasta_państwo_populacja_cuda]

1.Tenochtitlian [Aztekowie-pawełt] [5] [Stonehenge]
2. Amsterdam [Holandia-bobek] [8] ]
3. Ulundi [Zulusi-ldeska] [8] [Piramidy]
4. Bibracte [Celtowie-damroka] [5] [Oracle, The Mahabodhi]
5. Berlin [Niemcy-domel] [6] [Great Lighthouse]

Największe Armie Świata
1. Nieznana Cywilizacja [AI]- 187 000 tys
2. Nieznana Cywilizacja[AI] - ? tyś
3. Turcja [didi]- ? tyś
4. Nieznana Cywilizacja[AI] - ? tyś

Produkcja
1. Nieznana Cywilizacja - 54
2. Indianie [centurion] - 50
3. Niemcy [domel] - 48
4. Nieznana Cywilizacja [AI] - ?

GNP
1. Holandia [bobek] - 78
2. Celtowie [damroka] - 72
3. Nieznana Cywilizacja[AI] - 70
4. Aztekowie [pawełt] - ?

Populacja
1.Nieznana Cywilizacja[AI] - 614 000
2.Nieznana Cywilizacja[AI] - 570 000
3.Nieznana Cywilizacja[AI] - 550 000
4.Zulusi [ldeska] - ?

Państwa z największym terytorium
1.Nieznana Cywilizacja [AI] - 159 000 km2
2.Aztekowie [pawełt] - 150 000 km2
3. Nieznana Cywilizacja [AI] -130 000 km2
4. Indianie [centurion] - ? km2
Last edited by Bobek1971 on 2008-10-20, 20:17; edited 87 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11657
Piwa: 88/310
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-09-22, 13:21   

Historia Wojen
Wielcy Generalowie


2440 BC - Wielki General Belisarius [?]
2160 BC - Wielki Generał Horacy Nelson [Turcja] [wojna Turecko-Rzymska 2440-2040 BC]
2000 BC - Wielki Generał Timur [?]
1840 BC - Wielki Generał Cao Cao [Zulusi] [wojna Zulusko-Rzymska 2040-1840 BC]2800 BC -2320 BC
Celtia-Portugalia
[damroka -AI]
Celtowie [damroka] wypowiedzieli wojnę Portugalii [AI].
Wojna zakończyła się wielkim zwycięstwem armii celtyckiej, która dzięki lepszemu wyszkoleniu, niesiona fanatyzmem religijnym wpojonym przez władcę Brenusa - zdominowała pola bitewne.
Celtia zyskała - 2 miasta - Porto, Lizbonę
Straty poszczególnych armii:
Celtowie[damroka] - 30 tysięcy [2 swordmen, 1 chariot]
Portugalczycy[AI] - 150 tysięcy [13 archer, 1 warrior, 1 chariot]
Wojna zakończona podpisaniem traktatu pokojowego w Lizbonie w 2320 BC - na mocy którego Portugalia straciła miasta: Porto i Lizbonę na rzecz Celtów.

2440 BC -2120 BC
Turcja-Rzym
[didi - AI]
Turcja[didi] bez wypowiedzenia wojny wkracza na terytorium Rzymu [AI]. W roku 2040 BC podpisano zawieszenie broni. Wojna zapoczatkowała upadek państwa rzymskiego, które zostało zruinowane przez drugą wojnę z państwem Zuluskim.
Turcja zyskala 3 miasta - Neapol, Arpinum, Arezzo
Straty poszcególnych armii:
Turcja[didi]- 40 tysięcy żolnierzy [2 axy, 2 chariots]
Rzym[AI] - 80 tysięcy żolnierzy [1 spearman, 7 archers]


2120 BC -1960 BC
Aztekowie-Korea
[paweł - AI]
Wojna Blyskawiczna Montezumy. Prekursor tego rodzaju wojen, dzięki której ograniczył straty w ludziach i budżecie państwa do minimum. Konflikt z Kongiem Montezumy spowodowała przystapienie do wojny po stronie Azteckiej - przywódcy Holandii.
Aztekowie zyskali 3 miasta - Pusan, Wosan, Seul
Straty poszczególnych armii:
Aztekowie[paweł]- 30 tysięcy żolnierzy [3 axy]
Korea[AI] - 90 tysięcy żolnierzy [5 Archery, 4 rydwany]


2080 BC -1880 BC
Holandia-Korea
[bobek - AI]
Wojna propagandowa, mająca na celu pokazanie światu jednośc z przywódcą Azteckim i wsparcie dla jego poczynań. Mająca go skłonic do zainwestowania w przyszłośc obu sąsiadujących narodów.
Straty poszczególnych armii:
Holandia[bobek]- 0 tysięcy żolnierzy [...]
Korea[AI] - 20 tysięcy żolnierzy [2 archery]


2040 BC -1840 BC
Zulusi-Rzym
[ldeska - AI]
Wojna będąca konsekwencją powstania Paktu "Czarnego Kebaba". Wczesniejsza wojna Turcji z Rzymem zmusiła zuluskiego przywódcę do szybszej mobilizacji narodu i przystapienia do wojny z Cezarem, doprowadzając go po dwóch wyniszczających wojnach - na skraj upadku. Jedna z najkrwawszych wojen tego okresu.
W kończącej bitwie walnie do zwycięstwa armii zuluskiej przyczynil się Wielki Generał Cao Cao.
Zulusi[ldeska] zyskali 2 miasta - Cumae, Mediolanum
Straty poszczególnych armii:
Zulusi[ldeska]- 40 tysięcy żolnierzy [4 swordmen]
Rzym[AI] - 150 tysięcy żolnierzy [4 pretorianie, 1 sperman, 7 Archery, ]


1960 BC -? BC
Bizancjum-Rosja wojna trwa...
[AI-AI]


1440 BC -? BC
Holandia-Korea
[bobek - AI] wojna trwa....
II wojna koreańsko-holenderska. Dzięki wspolpracy na linii Montezuma-Wilhelm - wielu profesorów przenioslo sie na akdemię w stolicy azteckiej, w zamian za co wielu świetnie wyszkolonych żołnierzy zostało przydzielonyh do armii Holenderskiej. Na efekty nie trzeba bylo długo czekać.
Holendrzy zyskali : 1miasto - Cheju
Straty poszczególnych armii:
Holandia[bobek]- 30 tysięcy żolnierzy [3 chariots]
Korea[AI] - 30 tysięcy żolnierzy [3 archery]
Proszę w tym wątku nic nie dopisywać - żadnych odpowiedzi
Last edited by Bobek1971 on 2008-11-02, 12:10; edited 79 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11657
Piwa: 88/310
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-10-16, 00:27   

Punktacja [a'la civstats] w nastepujących okresach oraz ilośc miast:

2000 BC
[punkty_ilośc miast w państwie_nazwa państwa_imię gracza/AI]

292 - [9] - Aztekowie [paweł]
280 - [8] -Bizancjum [AI]
276 - [7] -Rosja [AI]
271 - [7] - Inkowie [AI]
247 - [6] - Celtowie [damroka]
241 - [6] - Niemcy [domel]
233 - [6] - Zulusi[ [ldeska]
224 - [7] - Mali [AI]
223 - [7] - Indianie [centurion]
220 - [6] - Japonia [richards]
219 - [8] - Chiny [AI]
206 - [7] - Turcja [didi]
204 - [4] - Holandia [bobek]
197 - [6] - Korea [AI]
160 - [5] - Portugalia [AI]
160 - [4] - Rzym [AI]
Last edited by Bobek1971 on 2008-11-02, 11:55; edited 27 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Bobek1971 


xfire: bobek1971mie
Helped: 8 times
Age: 47
Joined: 07 Jan 2006
Posts: 11657
Piwa: 88/310
generał broni  Brązowy order za specjalne zasługi - Astro Puchat, Kalendarium Dyplo 5, grafiki, random  Srebrny civmaniak – najwięcej rozegranych gier  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - Dyplo1  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo XIII  Przeżycie w Dyplo - Dyplo3  Przeżycie w Dyplo - Dyplo4,5  II miejsce w sezonie GOTM - I sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - I sezon Maxman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Ironman  III miejsce w sezonie GOTM - II sezon Maxman  Złoty gracz w demokrację - GwD1  Złoty gracz w demokrację - GwD2 
Posted: 2008-11-02, 11:49   

Wielcy Ludzie w Historii Swiata "PBEM Full Random"
Proszę w tym wątku nic nie dopisywać - żadnych odpowiedzi
Last edited by Bobek1971 on 2008-11-02, 11:51; edited 3 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
No new posts Announcement: Kalendarium
Maiar PBEM "Lakes" 3 2011-08-06, 10:29
Maiar
No new posts Announcement: Kalendarium Dyplo6
Bodek Dyplo #6 9 2011-03-10, 18:41
wnuczus
No new posts Announcement: Zasady podforum gier PBEM
LDeska Forum dyskusyjne 1 2011-07-16, 14:00
arturius1977
No new posts Sticky: Pbem - Full Random (KRONIKA)
Damroka PBEM Full Random 200 2009-05-08, 07:01
pawelt
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Sticky: Kalendarium
ScoobyDoo Dyplo 10 22 2015-06-26, 23:20
ScoobyDoo

Czas generowania strony : 0.55 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group