Kary nałożone przez Admina
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

: Kary nałożone przez Admina
W tym temacie będą wyszczególnione kary jakie zostały nałożone za przewinienia w grze. Jest ich co raz więcej, za chwilę zacznie się to gubić. Zacznę od tych, które są aktywne na chwilę obecną.

Last edited by Rihiter on 2012-05-30, 01:33; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Maiar
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wejście do gry podczas jednej tury. Podczas tego wejścia zobowiązany jest do wykonania ruchów i wciśnięcia EoT.

Wymiar kary: 10 golda
Termin zapłaty: T95

Zapłacone: TAK - T94

Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:19; edited 2 times in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Treviss
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wejście do gry podczas jednej tury. Podczas tego wejścia zobowiązany jest do wykonania ruchów i wciśnięcia EoT.

Wymiar kary: 10 golda
Termin zapłaty: T95

Zapłacone: TAK - T93

Last edited by Rihiter on 2012-03-19, 00:09; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Wnuczus
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wejście do gry podczas jednej tury. Podczas tego wejścia zobowiązany jest do wykonania ruchów i wciśnięcia EoT.

Wymiar kary: 15 golda
Termin zapłaty: T95

Zapłacone: Tak T96

Last edited by Rihiter on 2012-04-23, 15:39; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: King_Chrobry
Przewinienie: zabicie jednostki (zuluski warior) po teleporcie

6.3.2 Teleportowane jednostki nie mogą się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mogą one być zaatakowane ani samemu atakować.

Wymiar kary: 30 golda
Termin zapłaty: T96

Zapłacone: TAK - T94

Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:20; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Maiar
Przewinienie: ruch jednostką (galera) po teleporcie

6.3.2 Teleportowane jednostki nie mogą się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mogą one być zaatakowane ani samemu atakować.

Wymiar kary: 10 golda
Termin zapłaty: T96

Zapłacone: TAK - T94

Dodatkowe informacje: ta galera ma się w najbliższej turze nie ruszać, nie atakować i nie być atakowaną. Blokada zdjęta zostaje po turze 94. Czyli w turze 95 Zulusi ruszając się jako pierwsi mogą wykonać ruch galerą.
Dlaczego 1 a nie 2 tury? Regulamin mówi jasno, że jednostka po teleporcie nie może się ruszyć w turze, w której została teleportowana i w następnej. Ponieważ Beny (Korea) wypowiadając wojnę ruszał się jako drugi, to galera w tej turze była już po swoim ruchu. Zatem zakaz jej ruszania obowiązuje jedynie w turze następującej.

Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:20; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Itkovian
Przewinienie: nie zachowanie kolejności ruchów przy przyłączeniu się do wojny (ruch i wypowiedzenie wojny przed ruchem Mali/Kasztelana)

5.4.10 Gracz dołączający do trwającej już wojny musi dostosować kolejność wejść do trwającej już wojny (zasada, że najpierw rusza się jedna koalicja, później druga).

Wymiar kary: 25 golda
Termin zapłaty: T96

Zapłacone: TAK - T94

Dodatkowe informacje: http://civilization.org.p...ghlight=#209260

Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:20; edited 3 times in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Lary
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wejście do gry podczas jednej tury. Podczas tego wejścia zobowiązany jest do wykonania ruchów i wciśnięcia EoT.

Wymiar kary: 20 golda
Termin zapłaty: T135

Zapłacone: TAK

Last edited by Rihiter on 2012-05-16, 23:22; edited 2 times in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Trebuch
Przewinienie: nie przestrzeganie kolejności ruchów na wojnie, nie przestrzeganie "czasu zniesienia"

5.4 Kolejność Ruchów: Podczas wojny obowiązuje zasada wykonywania ruchów naprzemiennie przez strony konfliktu. Jeden z graczy rusza się jako pierwszy i ta kolejność obowiązuje przez cały czas trwania wojny. Czas wykonywania tury zostaje wtedy podzielony na dwie części jak poniżej.
5.4.1 Podczas pierwszych około 11 godzin podwójny ruch jest całkowicie zabroniony. Koniec tego okresu zostaje ustalony na godzinę 21.00. Zarówno czas 11 godzin jak i godzina czasu zniesienia może ulec zmianie. Informacje te będą aktualizowane w wątku technicznym.
5.4.2 Po upłynięciu tego czasu dopuszczalne jest wykonanie ruchu z pomięciem zakazu podwójnego ruchu, ale tylko w tej jednej turze

Wymiar kary: 100 golda
Termin zapłaty: T145

Zapłacone: TAK

Last edited by Rihiter on 2012-05-16, 23:22; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Rookie
Przewinienie: przebywanie w grze podczas przeładowania

2.7 Zabronione jest przebywanie w grze podczas przeładowania tury.

Wymiar kary: 150 golda
Termin zapłaty: jak najszybciej

Zapłacone: TAK (T165)

Last edited by Rihiter on 2012-05-30, 01:32; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: BBB
Przewinienie: nieskonsultowanie sytuacji z Adminem i samowolka, co pociągnęło za sobą: niezachowanie kolejności ruchów, podwójny ruch (przy wzięciu pod uwagę okoliczności łagodzących)

5.4.4 Opuszczenie tury przez gracza ruszającego się jako pierwszy oznacza że tura ta mu przepadła. Nie może on wejść po swoim przeciwniku i wykonać pominiętej tury.
5.2 Zabronione jest wykonywanie podwójnego ruchu podczas wojny. Podwójny ruch to działanie jednego gracza, polegające na wykonaniu ruchu jednostkami po nieprzyjacielu w starej turze i przed nieprzyjacielem w nowej turze.

Wymiar kary: 200 golda
Termin zapłaty: tura 200

Zapłacone: TAK (T200)

Last edited by Rihiter on 2012-07-09, 00:11; edited 3 times in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: King_Chrobry
Przewinienie: brak konsultacji z Adminem utworzenia łańcuszka na wojnie

5.4.11 W przypadku skomplikowanych sytuacji i wojen pomiędzy wieloma państwami gracz mający wątpliwości powinien skonsultować się z Adminem co do kolejności ruchów na wojnie zanim do niej przystąpi.

Wymiar kary: 50 golda
Termin zapłaty: tura 215

Zapłacone: TAK

Last edited by Rihiter on 2012-07-28, 11:36; edited 2 times in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: BBB
Przewinienie: PONOWNE nieskonsultowanie sytuacji z Adminem i samowolka, co pociągnęło za sobą: niezachowanie kolejności ruchów, następnie podwójny ruch.

5.4.4 Opuszczenie tury przez gracza ruszającego się jako pierwszy oznacza że tura ta mu przepadła. Nie może on wejść po swoim przeciwniku i wykonać pominiętej tury.
5.2 Zabronione jest wykonywanie podwójnego ruchu podczas wojny. Podwójny ruch to działanie jednego gracza, polegające na wykonaniu ruchu jednostkami po nieprzyjacielu w starej turze i przed nieprzyjacielem w nowej turze.

Wymiar kary: 500 golda
Termin zapłaty: tura 230 (Promocja!!!: dopuszczalne raty 0%)

Zapłacone: TAK

Last edited by Rihiter on 2012-08-28, 23:22; edited 2 times in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
:
Ukarany: Rookie
Przewinienie: ruch teleportowanymi jednostkami

6.3.2 Teleportowane jednostki nie mogą się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mogą one być zaatakowane ani samemu atakować.

Wymiar kary: 400 golda
Termin zapłaty: tura 255

Zapłacone: NIE

Last edited by Rihiter on 2012-08-26, 13:43; edited 1 time in total
Woda po walce ma jak wino smak

Dyplo Hymn
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
Jump to:  

Czas generowania strony : 0.42 s.

Powered by phpBB © phpBB Group
Design by Vagito.Net | Lo-Fi Mod.