www.civilization.org.pl
Forum •  FAQ •  Search •  Memberlist •  Usergroups •  Register •  Log in •  Download
 
 Announcement 
   Jeste¶ nowy? Kliknij tutaj!    Zgło¶ grę Civ6     Zgłos grę Civ5    Zgło¶ grę Civ4         Mistrz sezonu    IRC, TUTAJ UMÓWISZ SIĘ NA GRĘ    Na ircu jest users osób. Załaduj obrazek Czytnik RSS 

Previous topic «» Next topic


Closed by: Rihiter
2012-03-19, 00:43
Kary nałożone przez Admina
Author Message
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
  Posted: 2012-03-19, 00:01   Kary nałożone przez Admina

W tym temacie będ± wyszczególnione kary jakie zostały nałożone za przewinienia w grze. Jest ich co raz więcej, za chwilę zacznie się to gubić. Zacznę od tych, które s± aktywne na chwilę obecn±.
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-05-30, 00:33; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-03-19, 00:08   

Ukarany: Maiar
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wej¶cie do gry podczas jednej tury. Podczas tego wej¶cia zobowi±zany jest do wykonania ruchów i wci¶nięcia EoT.

Wymiar kary: 10 golda
Termin zapłaty: T95

Zapłacone: TAK - T94
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:19; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-03-19, 00:09   

Ukarany: Treviss
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wej¶cie do gry podczas jednej tury. Podczas tego wej¶cia zobowi±zany jest do wykonania ruchów i wci¶nięcia EoT.

Wymiar kary: 10 golda
Termin zapłaty: T95

Zapłacone: TAK - T93
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-03-19, 00:09; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-03-19, 00:10   

Ukarany: Wnuczus
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wej¶cie do gry podczas jednej tury. Podczas tego wej¶cia zobowi±zany jest do wykonania ruchów i wci¶nięcia EoT.

Wymiar kary: 15 golda
Termin zapłaty: T95

Zapłacone: Tak T96
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-04-23, 14:39; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-03-19, 00:14   

Ukarany: King_Chrobry
Przewinienie: zabicie jednostki (zuluski warior) po teleporcie

6.3.2 Teleportowane jednostki nie mog± się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mog± one być zaatakowane ani samemu atakować.

Wymiar kary: 30 golda
Termin zapłaty: T96

Zapłacone: TAK - T94
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:20; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-03-19, 00:20   

Ukarany: Maiar
Przewinienie: ruch jednostk± (galera) po teleporcie

6.3.2 Teleportowane jednostki nie mog± się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mog± one być zaatakowane ani samemu atakować.

Wymiar kary: 10 golda
Termin zapłaty: T96

Zapłacone: TAK - T94

Dodatkowe informacje: ta galera ma się w najbliższej turze nie ruszać, nie atakować i nie być atakowan±. Blokada zdjęta zostaje po turze 94. Czyli w turze 95 Zulusi ruszaj±c się jako pierwsi mog± wykonać ruch galer±.
Dlaczego 1 a nie 2 tury? Regulamin mówi jasno, że jednostka po teleporcie nie może się ruszyć w turze, w której została teleportowana i w następnej. Ponieważ Beny (Korea) wypowiadaj±c wojnę ruszał się jako drugi, to galera w tej turze była już po swoim ruchu. Zatem zakaz jej ruszania obowi±zuje jedynie w turze następuj±cej.
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:20; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-03-19, 00:23   

Ukarany: Itkovian
Przewinienie: nie zachowanie kolejno¶ci ruchów przy przył±czeniu się do wojny (ruch i wypowiedzenie wojny przed ruchem Mali/Kasztelana)

5.4.10 Gracz doł±czaj±cy do trwaj±cej już wojny musi dostosować kolejno¶ć wej¶ć do trwaj±cej już wojny (zasada, że najpierw rusza się jedna koalicja, póĽniej druga).

Wymiar kary: 25 golda
Termin zapłaty: T96

Zapłacone: TAK - T94

Dodatkowe informacje: http://civilization.org.p...ghlight=#209260
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-03-20, 22:20; edited 3 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-04-23, 14:47   

Ukarany: Lary
Przewinienie: brak EoT

1.8 Graczowi przysługuje jedno wej¶cie do gry podczas jednej tury. Podczas tego wej¶cia zobowi±zany jest do wykonania ruchów i wci¶nięcia EoT.

Wymiar kary: 20 golda
Termin zapłaty: T135

Zapłacone: TAK
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-05-16, 22:22; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-05-06, 21:00   

Ukarany: Trebuch
Przewinienie: nie przestrzeganie kolejno¶ci ruchów na wojnie, nie przestrzeganie "czasu zniesienia"

5.4 Kolejno¶ć Ruchów: Podczas wojny obowi±zuje zasada wykonywania ruchów naprzemiennie przez strony konfliktu. Jeden z graczy rusza się jako pierwszy i ta kolejno¶ć obowi±zuje przez cały czas trwania wojny. Czas wykonywania tury zostaje wtedy podzielony na dwie czę¶ci jak poniżej.
5.4.1 Podczas pierwszych około 11 godzin podwójny ruch jest całkowicie zabroniony. Koniec tego okresu zostaje ustalony na godzinę 21.00. Zarówno czas 11 godzin jak i godzina czasu zniesienia może ulec zmianie. Informacje te będ± aktualizowane w w±tku technicznym.
5.4.2 Po upłynięciu tego czasu dopuszczalne jest wykonanie ruchu z pomięciem zakazu podwójnego ruchu, ale tylko w tej jednej turze

Wymiar kary: 100 golda
Termin zapłaty: T145

Zapłacone: TAK
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-05-16, 22:22; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-05-27, 12:30   

Ukarany: Rookie
Przewinienie: przebywanie w grze podczas przeładowania

2.7 Zabronione jest przebywanie w grze podczas przeładowania tury.

Wymiar kary: 150 golda
Termin zapłaty: jak najszybciej

Zapłacone: TAK (T165)
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-05-30, 00:32; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-07-03, 17:27   

Ukarany: BBB
Przewinienie: nieskonsultowanie sytuacji z Adminem i samowolka, co poci±gnęło za sob±: niezachowanie kolejno¶ci ruchów, podwójny ruch (przy wzięciu pod uwagę okoliczno¶ci łagodz±cych)

5.4.4 Opuszczenie tury przez gracza ruszaj±cego się jako pierwszy oznacza że tura ta mu przepadła. Nie może on wej¶ć po swoim przeciwniku i wykonać pominiętej tury.
5.2 Zabronione jest wykonywanie podwójnego ruchu podczas wojny. Podwójny ruch to działanie jednego gracza, polegaj±ce na wykonaniu ruchu jednostkami po nieprzyjacielu w starej turze i przed nieprzyjacielem w nowej turze.

Wymiar kary: 200 golda
Termin zapłaty: tura 200

Zapłacone: TAK (T200)
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-07-08, 23:11; edited 3 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-07-21, 12:38   

Ukarany: King_Chrobry
Przewinienie: brak konsultacji z Adminem utworzenia łańcuszka na wojnie

5.4.11 W przypadku skomplikowanych sytuacji i wojen pomiędzy wieloma państwami gracz maj±cy w±tpliwo¶ci powinien skonsultować się z Adminem co do kolejno¶ci ruchów na wojnie zanim do niej przyst±pi.

Wymiar kary: 50 golda
Termin zapłaty: tura 215

Zapłacone: TAK
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-07-28, 10:36; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-07-28, 10:38   

Ukarany: BBB
Przewinienie: PONOWNE nieskonsultowanie sytuacji z Adminem i samowolka, co poci±gnęło za sob±: niezachowanie kolejno¶ci ruchów, następnie podwójny ruch.

5.4.4 Opuszczenie tury przez gracza ruszaj±cego się jako pierwszy oznacza że tura ta mu przepadła. Nie może on wej¶ć po swoim przeciwniku i wykonać pominiętej tury.
5.2 Zabronione jest wykonywanie podwójnego ruchu podczas wojny. Podwójny ruch to działanie jednego gracza, polegaj±ce na wykonaniu ruchu jednostkami po nieprzyjacielu w starej turze i przed nieprzyjacielem w nowej turze.

Wymiar kary: 500 golda
Termin zapłaty: tura 230 (Promocja!!!: dopuszczalne raty 0%)

Zapłacone: TAK
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-08-28, 22:22; edited 2 times in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Rihiter 


Nieznany

Age: 34
Joined: 05 Jun 2006
Posts: 5698
Piwa: 108/18
Location: UE, Polska, Kraków
starszy szeregowy  Br±zowy zlotowicz - 1 zlot  Piwosz – otrzymał minimum 25 piw  II miejsce w Dyplo - dyplo7  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 10  Przeżycie w Dyplo - Dyplo 9  Przeżycie w Dyplo - Dyplo Mi¶ 
Posted: 2012-08-26, 12:43   

Ukarany: Rookie
Przewinienie: ruch teleportowanymi jednostkami

6.3.2 Teleportowane jednostki nie mog± się ruszyć w tej i następnej turze jak również nie mog± one być zaatakowane ani samemu atakować.

Wymiar kary: 400 golda
Termin zapłaty: tura 255

Zapłacone: NIE
_________________
Wróg mojego wroga jest tylko kolejn± osob± która chce mnie zabić kiedy ¶pię.

Dyplo Hymn
Last edited by Rihiter on 2012-08-26, 12:43; edited 1 time in total  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Display posts from previous:   
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Nie możesz zał±czać plików na tym forum
Możesz ¶ci±gać zał±czniki na tym forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Podobne Tematy
Topic Author Forum Replies Last Post
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Kary nałożone przez Admina
cheos Dyplo 7 28 2012-09-25, 00:02
cheos
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Kary nałożone przez Admina
Bodek Dyplo #6 3 2011-04-13, 16:38
Bodek
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Kary nałożone przez Admina
ScoobyDoo Dyplo 8 7 2013-07-31, 09:13
Bodek
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Ogłoszenia admina
ScoobyDoo Dyplo 8 64 2013-10-09, 22:53
Bodek
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies. Announcement: Questy Admina
zestawienie zbiorcze
Bodek Dyplo #6 0 2011-03-19, 16:21
Bodek

Czas generowania strony : 0.43 s.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group