Forum Civilization.org.pl
Forum graczy gry Sid Meier's Civilization

Pakty jawne - Kartagina - Majowie, pakt o nieagresji do tury 150.

Rihiter - 2011-09-14, 23:09
Post subject: Kartagina - Majowie, pakt o nieagresji do tury 150.
1. Pakt obowiązuje od chwili podpisania do tury 150 włącznie.
2. Strony zobowiązują się:
- nie wypowiadać sobie wzajemnie wojny,
- zabrania się przeprowadzania wzajemnie na sobie misji szpiegowskich, a także gromadzenia dużych ilości SP, które mogły by sugerować, że taki plan istnieje (duże ilości SP, tj. powyżej 350),
- nie przepuszczać obcych wojsk przez swoje terytorium bez zgody drugiej strony (o ile ruch obcych wojsk odbywa się w kierunku wspólnej granicy),
3. Złamanie powyższych ustaleń może skutkować zerwaniem paktu bez okresu wypowiedzenia, będzie to wcześniej jednak poprzedzone próba dialogu i wyjaśnienia spornej kwestii publicznie w tym temacie.
3. Pakt może zostać w trakcie jego trwania przedłużony za obopólną zgoda obydwu stron.
4. Każda ze stron ma prawo do zerwania Paktu bez podania przyczyn z 10-cio turowym okresem wypowiedzenia. W czasie okresu wypowiedzenia zapisy Paktu w pełni obowiązują. Wypowiedzenie Paktu odbyć musi się pisemnie w niniejszym temacie.

Rihiter - 2011-09-14, 23:10

Podpisano,
Cyrus Kartagiński

Maiar - 2011-09-14, 23:17

Podpisano
Kubilaj Majowski


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group